SUNPLAST

Sun Plastic Packaging Co., Ltd đã để lại dấu ấn với gần 20 năm trong ngành công nghiệp bao bì thực phẩm. Là một đội ngũ mạnh mẽ của các thành viên có trình độ cao, có kinh nghiệm và hiểu biết, chúng ta hiểu được khác biệt của khách hàng của chúng tôi.

Products

Sun Plastic Packaging Co.Ltd

Office: 6A Phan Dinh Phung, Ward 2,
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Factory: L7.4, Dapark Industrial Park, Di An, Binh Dương, Viet Nam
Email: kinhdoanh@sunplast.vn

Certifications