Văn Phòng: 6A Phan Đình Phùng, Phường 2, Quận
Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhà Máy: L7.4, Khu Công Nghiệp Dapark, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Email: xinchao@sunplast.vn / tuyendung@sunplast.vn