Nắp tròn

Tô trắng

Ly nhựa

Tô vuông và hộp

Walmart

Inpin

Snapdragon

Ly và nắp